Rajka-KEOP Projekt


Rajka község 0229/5. hrsz-ú területen az 1960-as évek elején kialakított anyagnyerő gödröt 1997-ig települési szilárd hulladéklerakónak használta és feltöltötte település szilárd hulladékával. A 0229/5. hrsz-ú területen lévő hulladéklerakó Rajka Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában van, művelési ág kivett szemétlerakó telep, a hulladéklerakó bezárt.

A hulladéklerakóban elhelyezett hulladék mennyisége a 2010-ben végrehajtott részletes tényfeltárás alapján 19.700 m3 volt, a hulladéklerakással érintett még a 0232 és a 0233/1 hrsz-ú ingatlanok is, amelyek szintén az Önkormányzat tulajdonában vannak.

A hulladéklerakó műszaki védelemmel nem rendelkezik, magas talajvízállás esetén a korábbi anyagnyerő gödrök alsó részén elhelyezett hulladékok a felszín alatti vízzel közvetlenül érintkeznek, veszélyeztetve a felszín alatti víz minőségét. A hulladéklerakó a Rajka-Dunakiliti távlati vízbázis „B” hidrogeológiai területén található, így a fent ismertetett környezetveszélyeztetés is jelentősebb kockázatú. A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Rajka fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő település.

A hulladéklerakó környezetében a felszín alatti vízben „B” szennyezettségi határértéket (továbbiakban: B érték) meghaladó szennyezettséget mutattak, amely alapján az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) K-551-8/2007. sz. jogerős határozatában az Önkormányzatot részletes tényfeltárás elvégzésére kötelezte, ezzel megindította a hulladéklerakó által okozott felszín alatti vízszennyezés vonatkozásában a 219/2004. (VII.21.) Korm. rend. szerinti kármentesítési eljárást.

A projektfejlesztés során elvégzett részletes tényfeltárás igazolta a hulladéklerakó környezetében a felszín alatti víz alifás szénhidrogén (továbbiakban: TPH), bór, szelén, nikkel és molibdén szennyezettségét. A részletes tényfeltárás keretében elvégzett részletes mennyiségi kockázatfelmérés alapján a tényfeltárást elvégző szakértő a D kármentesítési célállapotok határértékekre (továbbiakban: D érték) az alábbi javaslatot: TPH, B, Se, Ni, Mo komponenseknél D=B,  ammónium=10 mg/l.

A Felügyelőség H-210-14/2011. sz. határozatában a Tényfeltárási záródokumentáció - és a benne javasolt D értékeket - elfogadta, és kötelezte az Önkormányzatot beavatkozási terv benyújtására. A Felügyelőség H-210-43/2011. sz. jogerős határozatában a benyújtott Beavatkozási tervet elfogadta és kötelezte az Önkormányzatot a beavatkozás végrehajtására. Az alkalmazandó vízi létesítményekre pedig a 9333-22/2011. sz. határozatában adta meg a vízjogi létesítési engedélyt.

A tervezett beavatkozás egységei:

  1. Kivitelezés előkészítő munkái.
  2. Hulladék kitermelése és áthalmozása mechanikai előkezeléshez.
  3. A kitermelt hulladékok mechanikai előkezelése.
  4. A mechanikai előkezeléssel szétválasztott kommunális frakció és a kiválogatott veszélyes hulladékok elszállítása és átadása feljogosított kezelőnek.
  5. A mechanikai előkezeléssel szétválasztott durva inert és egyéb finom inert hulladék ideiglenes tárolása volt TSZ területen.
  6. A felszín alatti víz TPH, B, Se, Ni, Mo szennyezettségének megtisztítása D értékig komplex víztisztító rendszer (AC és membránszűrés) alkalmazásával.
  7. Inert hulladékok lokalizációja. (Visszaszállítás az ideiglenes tárolóterületről előkészített központi lokalizációs területre, depóniába rendezés, felső záróréteg kiépítése a 20/2006. (IV.5.) KvVM rend. 4. mell. 1.2.2. pontjában előírt rétegrenddel, továbbá övárok megépítésével.)
  8. Beavatkozással érintett depónián kívüli területek helyreállítása.

A projekt finanszírozása KEOP 2.4.0/B konstrukcióban történik, a vonatkozó Támogatási szerződés 2012. október 10-én megkötésre került, a projekt azonosító kódja KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0002, a támogatás mértéke 400.283.417,- Ft., a projekt fizikai megvalósítása 2015. március 31-ig történik meg.